Vi äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter.

Vi på Grufast är övertygade om att vi kan spela en betydande roll i ditt företags utveckling. Vi arbetar nära våra kunder. Ifrån det att de bestämt sig för att det är dags att flytta in i nya lokaler tills det att de inreder de samma. När företaget sedan expanderar finns vi där som partner och söker den bästa lösningen tillsammans med våra kunder.

Vi står för en kedja som är unik bland svenska fastighetsförvaltare. Vi hyr inte bara ut fastigheter, vi utvecklar dem ständigt i samarbete med våra kunder så att varje lokal blir optimalt anpassad till det ändamål som den är tänkt att användas till. Lyhördhet inför våra kunders önskemål är A och O i vårt arbete.

 

Våra fastigheter

Våra fastigheter är ett bestånd till mesta dels bestående av kommersiella fastigheter inriktade på kontorsuthyrning. Förutom de kommersiella fastigheterna i fråga så förvaltar vi även ett mindre antal hyresfastigheter som i huvudsak är inriktade på så kallade 55 plus boenden. Därtill kommer ett antal affärslokaler. Fokus ligger dock på kontorsfastigheterna och utvecklingen av de samma.

Vårt mål

Vårt mål är att sticka ut bland andra fastighetsföretag. Vi vill vara den bästa partnern som ett företag någonsin kan ha i fråga om lokaler och utveckling av de samma. Våra hyresgäster är i olika undersökningar alltid i topp när det kommer till kundnöjdhet och vårt långsiktiga mål är naturligtvis att det skall förbli så.

Ett hållbart arbete

Vi på Grufast inser vikten av att bidra till ett hållbart samhälle. Vi arbetar väldigt hårt på att säkerställa att våra fastigheter inte förbrukar onödigt mycket energi eller på annat sätt utgör en onödig belastning på vår jord. Förutom det vi själva direkt kan påverka så försöker vi även vara delaktiga i andra processer. Vi ser till att våra leverantörer håller en bra standard och att våra nybyggen använder material som är skonsamma för miljön.