När vi väl har hittat den perfekta lokalen för dig och ditt företag så är det dags att fundera på nästa steg. Hur skall vi kunna optimera ytan på ett sånt sätt att du som kund får ut det mesta möjliga av vår lokal?

Eftersom vi på Grufast vill vara mer än ett vanligt fastighetsbolag så har vi skapat en hel avdelning som endast syftar till att hjälpa våra kunder vidare i processen att skapa den optimala miljön utifrån sitt individuella perspektiv. Vi har samlat de mest kompetenta konsulterna på området kontorsinredning som står beredda att hjälpa våra nya hyresgäster att både få ut det mesta möjliga av sin lokal men även att skapa en miljö därifrån de anställda helst inte vill gå hem.

Kan man då säga något generellt om kontorsinredning och valet av den samma? Givetvis är väldigt mycket ett individuellt val från kundens sida i samspel med ovan nämnda konsulter men ett par saker kan vara värda att nämna.

Kvalitet och utseende är viktiga parametrar men glöm inte den praktiska användningen

Det misstag som de flesta begår när de inreder sina nya kontorslokaler är att de endast går utefter en estetiskt utformad plan. Helt enkelt en vision om hur det faktiskt skall se ut på det nya kontoret. Att miljön är viktig och att det är estetiskt tilltalande råder det inga tvivel om men det får inte gå ut över den praktiska användbarheten. Det som är viktigt att förstå i val utav inredning är att kvalitet, estetik och praktisk användningsförmåga är tre parametrar som måste samspela för att skapa en optimal arbetsmiljö. Att ingen får för sig att köpa in 35 stolar bara för att de är estetiskt tilltalande är måhända glasklart. Men även i andra detaljer spelar bekvämligheten och kvaliteten en minst lika stor roll. Välj alltid den lösning som på bästa sätt motsvarar förväntningarna från alla tre hållen.