Grufast är ett fastighetsbolag med en stor portfölj till mesta del bestående utav kommersiella fastigheter och då i synnerhet fastigheter som är utvecklade för kontorsuthyrning. Förutom kontor så har vi även ett litet bestånd av lägenheter för uthyrning samt mindre andelar förråd och affärslokaler. Vårt stora fokus har alltid legat på de kommersiella kundernas önskan om perfekta förutsättningar för sina kontor. Förutom själva uthyrningen så har vi även avdelningar där konsulter med spetskompetens hjälper befintliga och potentiella kunder att förverkliga just deras visioner i utformningen av specifika lokaler.

För att ni skall få en inblick i vårt arbete så tillhandahåller vi ett par referensobjekt. Ett av dessa är lokalerna som ställts i ordning till Familjensjurist.

När de flyttade till nuvarande lokaler var det för att de letade efter något som kunde ge det där lilla extra. De behövde representativa lokaler där kundbesök utan problem kan varvas med avskiljt arbete under högsta koncentration. Därför vände de sig till oss och vi skapade tillsammans ett kontor för Familjensjurist som hjälper till vid skilsmässa och andra mål rörande familjerätt.

Ljusa lokaler med flexibla ytor

Valet föll på ett centralt läge dit potentiella kunder lätt kunde hitta. Tillsammans med våra konsulter så utvecklades kontorslandskapet in i minsta detalj för att harmonisera med den öppna delen där nya kunder tas emot.

I utvecklingen av själva lokalen låg fokus på flexibilitet. Företaget växer varje år och det var viktigt för vår kund att lokalen kunde växa med antalet anställda utan att det skulle kännas som om de satt i varandras knä. Med smarta och mobila lösningar samt användande av klassiskt mobild rörliga kontorsväggar lyckades vi skapa en miljö där allt känns möjligt.

Kundnöjdheten är vårt fokus

Denna kund har nu varit oss trogen i över tio år och i takt med att företaget har växt så har vi även varit med och utvecklat kontorslandskap i andra städer. Kan vi göra något för att vår kund skall trivas så gör vi det och sådana långvariga samarbeten som det med Familjensjurist borgar för att våra kunder uppskattar det vi gör.