Även om vi på Grufast mest förvaltar kommersiella lokaler och inriktningen på vårt bestånd till största delen riktar sig mot kommersiella kunder så har vi även ett litet bestånd av hyresfastigheter i några mellanstora tätorter i Västsverige.

Alla fastigheterna ligger i centrala och attraktiva lägen och har en hög uthyrningsgrad. Det går utmärkt att kontakta Grufast för att höra sig för om hur man som intressant kan få reda på om huruvida någon av våra lägenheter är fri för uthyrning samt om hur man kan ställa sig på en väntelista och hur denna sedermera tillämpas.

Huvuddelen av våra hyreslägenheter ligger i fastigheter byggda under 70-, och 80-tal. Standarden på våra lägenheter håller hög klass och vi har en väldigt hög grad av nöjda kunder. Förutom vanliga lägenheter så ingår även ett par fastigheter ämnade för vad vi kallar 55 plus boende. Dessa fastigheter är inredda som barriärfria boenden som skall underlätta för dem som uppnått en viss ålder och inte längre kan röra sig lätt och smidigt över trösklar och andra hinder. Dessa hus har naturligtvis alla även en hiss så att det är lätt och smidigt att ta sig in i sin lägenhet.

Är du intresserad av att flytta in i någon utav våra lokaler?

Då vårt bestånd är relativt litet och uthyrningsgraden på våra lägenheter är väldigt hög så kan det ibland dröja väldigt länge innan en lägenhet kommer ur på marknaden. När det så sker, läggs den direkt upp på vår hemsida som tillgänglig. Under varje objekt står det vem som är kontaktperson för just den fastigheten och när man kan kontakta denne. Vill man vara säker på att få information om lediga lägenheter samt en fördel gentemot andra spekulanter så rekommenderar vi att du ställer dig på våran väntelista.

Just för tillfället finns det inga lediga lägenheter till uthyrning.