Grufast är ett relativt ungt fastighetsbolag med inriktning på kommersiella lokaler och Västsverige. Framför allt så riktar vi in oss på lokaler ämnade för kontorsverksamhet. Vår portfölj innehåller en mängd fastigheter i en rad olika städer och vi arbetar ständigt på att utveckla denna portfölj och dess innehåll till att passa befintliga, och potentiella kunder på ett optimalt sätt.

Vi utvecklar våra fastigheter med kundens bästa framför ögonen

Ett kontor är så mycket mer än fyra väggar och en dörr. Vi på Grufast vill utveckla våra fastigheter så att de hjälper våra kunder i sin egen utveckling. Fina lokaler i bra lägen skapar nöjda medarbetare och ett företag utan nöjda medarbetare har i dagens konkurensutsatta läge ingen chans att attrahera den bästa arbetskraften. Vi på Grufast vet detta och samverkar alltid väldigt nära med kunden i fråga om lösningar på specifika krav och önskemål.

Läget är viktigt och våra lokaler återfinns alla i topplägen

Det är inte bara viktigt hur ett kontor ser ut utan även läget är vitalt för helhetsintrycket. Våra fastigheter ligger uteslutande i centrala lägen dit det är lätt att ta sig både med cykel och med kommunala färdmedel.

Hållbarhet är A och O i vår verksamhet

Hållbarhet är inte längre bara ett modeord utan enligt oss något väldigt viktigt. Ingenting är viktigare för oss än att vi ser till kommande generationers bästa när vi bygger eller renoverar lokaler. Alla våra fastigheter är optimalt utvecklade för att vara så energieffektiva som möjligt. När vi renoverar använder vi hållbara material och vi försöker vid nybyggen att göra en så liten åverkan på naturen som möjligt. Detta gäller naturligtvis inte bara själva uppförandet av byggnaderna utan vi kontrollerar i yttersta mån även hur leverantörer och tillverkare förhåller sig till våra riktlinjer. Vårt mål är att våra lokaler inte bara skall se moderna ut, utan även vara det, och dit hör ett medvetet ansvar för miljön.